P&M BIRO računovodske in notranje revizijske storitve za javni sektor
Peter Kleiderman s.p.

Računovodske storitve za javne zavode, mala, srednja in velika podjetja, fizične osebe ki opravljajo dejavnost, društva, sindikate, kulturne delavce, notarje, odvetnike...

Samostojni podjetnik P&M BIRO PETER KLEIDERMAN S.P. je pri Uradu RS za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance vpisan na seznam izvajalcev notranjerevizijskih storitev za proračunske uporabnike (državnih in občinskih proračunov).

Uporabljamo programe:
P&M BIRO računovodske in revizijske storitve,
Peter Kleiderman s.p.
Ulica heroja Mohorja 4
9220 Lendava
+386 (31) 342 649
info@pmbiro.si