NAŠE STORITVE

Izvajamo notranje revizijske preglede za javne zavode.

Vodimo poslovne knjige za
 • javne zavode
 • d.o.o.
 • d.n.o.
 • s.p.
 • društva
 • sindikate
 • kulturne delavce
 • notarje, odvetnike
Nudimo vam tudi
 • vodenje glavne knjige ter pomožnih knjig
 • vodenje blagajne in plačilnega prometa
 • obračun DDV-ja
 • prijava zavezanca v register DDV
 • pomoč oz. ustanovitev nove firme (d.o.o., s.p.,...)
 • prijava in odjava zaposlenih
 • ostala opravila povezana z DDV-jem
 • obračun plač
 • obračun regresa
 • obračun potnih stroškov
 • obračun prispevkov za zasebnike in drugi obračuni
 • statistika finančnih računov, Intrastat
 • medletna poročila (bilance)
 • letno poročilo za samostojne podjetnike
 • letno poročilo za gospodarske družbe za društva, zavode, ustanove itd.
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (IOP, opomini...)
 • urejanje dokumentacije
 • priprava predlogov za kompenzacijo
 • obračun obresti
 • svetovanje pri izterjavi terjatev
 • priprava IOP-ja, opominov in izvršb, COVL
 • pošiljanje obrazcev (AJPES, DURS...)
 • računovodsko in davčno svetovanje
 • seznanjamo in opozarjamo vas na spremembe, ki se tičejo vašega poslovanja
P&M BIRO računovodske in revizijske storitve,
Peter Kleiderman s.p.
Ulica heroja Mohorja 4
9220 Lendava
+386 (31) 342 649
info@pmbiro.si